Wat is een 088 telefoonnummer?

Een 088 telefoonnummer is specifiek in het leven geroepen voor zakelijk gebruik. Deze nummers zijn niet regiogebonden en je kunt een serie reserveren in aantallen van 100, 1000 of 10.000 stuks. Er zijn diverse toepassingen mogelijk voor 088 nummers, kan het aanvragen van een 088 nummerreeks ook de oplossing zijn voor uw bedrijf?

Ontstaan van het 088 nummer

Minister Brinkhorst van Economische Zaken introduceerde op 9 september 2004 het 088 nummer. De uitgifte van deze nummerreeksen werd uitgevoerd door de OPTA (nu ACM). Je kunt bij aanvraag een voorkeur opgeven voor de nummerreeks, voor populaire reeksen kan de ACM een veiling instellen.

Specifiek voor Nederlandse bedrijven

Het 088 nummer is een Nederlands initiatief. Het vaste en lage beltarief dat gekoppeld is aan deze nummers is te vergelijken met “Shared Cost” nummers zoals deze gebruikt worden in onder meer België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Elk land maakt gebruik van een eigen nummer. Het is hier niet mogelijk complete reeksen aan te vragen zoals dat bij de 088 nummers het geval is en ze maken gebruik van een flexibel tarief tot maximaal 30 cent per minuut. Daarmee wijkt het Nederlandse, zakelijke nummer dus op enkele belangrijke punten af van het Europese Shared Cost nummer.

Niet regio-gebonden

Bij een normaal, lokaal telefoonnummer krijg je een nummer toegewezen dat gekoppeld is aan de regio van het filiaal. Voor Rotterdam is dat 010, voor Amsterdam 020 etc. Een zakelijk telefoonnummer werkt onafhankelijk van een geografische locatie. Een filiaal in Amsterdam zal daarmee hetzelfde beginnummer hebben als het filiaal in Maastricht, en binnen dezelfde reeks nummers die geregistreerd zijn.

Toepassingen

Wanneer een bedrijf meerdere filialen heeft biedt een eigen nummerreeks samenhang en herkenning. Elk filiaal krijgt zijn eigen nummer toegewezen, onafhankelijk van de geografische locatie.

Naast filiaal is het ook mogelijk elke afdeling of zelfs elk personeelslid een eigen nummer toe te kennen. Omdat een 088 nummer eenvoudig is door te schakelen naar een lokaal of mobiel nummer is het geen probleem wanneer een personeelslid verplaatst wordt of uit het bedrijf treedt, het nummer kan direct worden doorverwezen naar een ander nummer.

De 088 nummers zijn vanuit het buitenland te bereiken, met gratis 0800 nummers en betaalde 0900 nummers is het niet mogelijk vanuit het buitenland deze Nederlandse servicenummers te bellen. Daarmee kan het voor dienstverlenende organisaties die zich in Nederland bevinden, maar service bieden aan mensen in het buitenland een goede oplossing zijn.

Bij een 088 nummer zijn altijd lokale belkosten van toepassing. Daarmee wordt er ook een lichte drempel opgeworpen voor bellers wat ongewenste gesprekken kan verminderen.

Doorschakelmogelijkheden

de 088 nummerreeks is door te schakelen naar elk gewenst vast of mobiel nummer, en zelfs naar VoIP nummers. Dit kan handmatig, maar via geautomatiseerde doorschakeling kunnen er zeer veelzijdige diensten worden toegevoegd waaronder tijdsafhankelijke doorschakeling en doorschakelen naar voice-mail en faxmail.

Als voorbeeld kun je denken aan een personeelslid die werkt op een bepaalde afdeling binnen het bedrijf. Hij werkt in de ochtend in het filiaal in Amsterdam en in de middag in het filiaal in Maastricht. Via de doorschakelmogelijkheid is hij in de ochtend bereikbaar op het toestel in Amsterdam, tijdens de rit is hij bereikbaar op zijn mobiele nummer en eenmaal aangekomen in Maastricht schakelt het nummer door naar de telefoon op die locatie. Omdat hij na werktijd toe is aan rust wordt het 088 nummer doorgeschakeld naar de voice-mail. Voor de beller is dit volledig transparant.

Je kunt dit 088 nummer laten doorschakelen naar een ander, regulier nummer maar je kunt deze ook koppelen naar een VoIP nummer. Dat is vaak een goedkopere oplossing en dat biedt nog vele additionele mogelijkheden die een VoIP dienst met zich meebrengt zoals koppeling met andere datadiensten, statistieken en het gebruik van PC, laptop en smartphone.

Aanvragen 088 nummer

De aanvraag voor een 088 nummerreeks gaat via de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Een serviceprovider kan (een groot deel) van deze aanvraag voor u uitvoeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een aanvraag in te dienen. U kunt het formulier online invullen of uitprinten en opsturen.

eHerkenning

Dit is de zakelijke opvolger van DigiD waarmee organisaties in kunnen loggen op een groot aantal overheidsorganisaties. Dit elektronisch identificatiemiddel wordt uitgegeven door een zestal geautoriseerde bedrijven, hier zijn kosten aan verbonden voor registratie en een jaarlijkse bijdrage. Er zijn verschillende veiligheidsniveaus, voor de aanvraag van een 088 nummer heeft u een betrouwbaarheidsniveau van 2+ nodig.

Kamer van Koophandel

Als u liever de aanvraag zonder eHerkenning doet dient u een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel in te dienen, evenals een kopie van uw identificatiebewijs en indien vereist een machtigingsformulier voor ondertekening. U kunt overigens ook als particulier een aanvraag doen voor een 088 nummerreeks.

Toetsing

U moet bij de aanvraag aangeven op welke termijn u de nummers in gebruik wilt nemen en er wordt getoetst of het daadwerkelijk aannemelijk is dat u deze nummers ook in gebruik zult nemen. Een eenmanszaak die een reeks van 10.000 nummers aanvraagt zal dit moeten onderbouwen. Het is niet toegestaan nummers uit de reeks door te verkopen of anderszins te verhandelen.

Aantallen

Het minimum aantal nummers is 100. Ook als u minder dan 100 nummers aanvraagt wordt een reeks van 100 nummers toegekend. U kunt een reeks van 100, 1000 of 10.000 nummers aanvragen. Bij een aantal van meer dan 100 nummers dient u aanvullende gegevens te verschaffen aangaande het gebruik, uw interne telefoonlijst of communicatieplan.

Tarieven

De ACM hanteert standaard tarieven, op dit moment bedragen deze €46 voor het toekennen per 100 nummers en een jaarlijkse bijdrage van €6 per 100 nummers. Dit zijn alleen de kosten voor de toekenning van de nummers, voor het gebruik van de nummers zijn uiteraard additionele kosten van toepassing. Ook voor functionaliteit zoals doorschakelmogelijkheden en eventueel gekoppelde nummers zijn er bijkomende kosten.

Conclusie

Een reeks 088 nummers geeft een organisatie een professionele uitstraling waarbij de fysieke regio niet van belang is. De belkosten staan vast en de nummers zijn ook vanuit het buitenland te bereiken. Er zijn veel mogelijkheden om de nummers door te schakelen naar andere lijnen, vast, mobiel, VoIP en datalijnen wat zeer geavanceerde mogelijkheden biedt voor een optimale bereikbaarheid.

Nummer Zoeken? Bel 1838